บริการ ซ่อมคอมพิวเตอร์
สะดวก รวดเร็ว ประหยัด

โดยทีมงานมืออาชีพ
โทร. 081-959-1130, 093-992-2755

     
บริการ ซ่อมคอมพิวเตอร์

     บริการ ลงโปรแกรมต่างๆ ล้างเครื่องใหม่ ซ่อมคอมพิวเตอร์ และ อัพเกรดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ โดยช่างมืออาชีพ มีบริการซ่อม และรับ-ส่งถึงบ้าน ราคาเริ่มต้นเพียง 300 บาท*
     เปิดเครื่องไม่ติด เครื่องติดไวรัส เครื่องช้า เครื่องแฮ้งค์ เล่นเน็ตไม่ได้ เพิ่มแรม เพิ่มอุปกรณ์ต่อพ่วง ให้คำปรึกษาในการติดตั้งอินเทอร์เน็ต


เว็บโฮสติ้ง

     บริการจด โดเมน โฮสติ้ง สะดวก รวดเร็ว ประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ

Packages สำหรับนักพัฒนา เหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการเว็บไซต์และโฮสติ้ง
     -Beginner Packages
Disk Space 100 MB
     ค่าบริการ โฮสติ้ง+โดเมน รายปี 1,500 บาท
     อ่านลายละเอียด

     -Junior Packages Disk Space 200 MB
     ค่าบริการ โฮสติ้ง+โดเมน รายปี 2,000 บาท
     อ่านลายละเอียด

     -SeniorPackages Disk Space 500 MB
     ค่าบริการ โฮสติ้ง+โดเมน รายปี 2,500 บาท
     อ่านลายละเอียด

Packages สำหรับบุคคลธรรมดา เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ โฮสความเสถียรสูง
     -Beginner Packages Disk Space 100 MB
     ค่าบริการ โฮสติ้ง+โดเมน รายปี 2,000 บาท
     อ่านลายละเอียด

     -Junior Packages Disk Space 200 MB
     ค่าบริการ โฮสติ้ง+โดเมน รายปี 2,500 บาท
     อ่านลายละเอียด

     -SeniorPackages Disk Space 500 MB
     ค่าบริการ โฮสติ้ง+โดเมน รายปี 3,000 บาท
     อ่านลายละเอียด

บริการ ออกแบบเว็บไซต์

     บริการ ออกแบบเว็บไซต์ เว็บดีไซต์ ออกแบบกราฟฟิก ออกแบบโลโก้ บริการสิ่งพิมพ์ ภายในอาคารและภายนอกอาคาร โดยทีมงานคนรุ่นใหม่ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ด้านคอมพิวเตอร์


Beginner Web Design Package

     - Web design 8 page (ออกแบบเว็บไซต์ 8 หน้า)
     - Flash head (ภาพเคลื่อนไหวส่วนบนของเว็บ)
     - Website page (Plain HTML) Text, Picture, Animations
     - Domain name register 1 year (ลงทะเบียนโดเมน 1 ปี)
     - Hosting 1 year (โฮสติ้ง 1 ปี)
     - Server Space 50 MB (พื้นที่บนโฮสติ้ง 50 Mb)
     - 5 E-mail account (อีเมล์ 5 ชื่อ)
     - Web update 1 time (อับเดจข้อมูล 1 ครั้ง)
      >> Price 9,900 Baht.


Junior Web Design Package

     - Web design 15 page (ออกแบบเว็บไซต์ 10 หน้า)
     - Flash Intro 1 page (ภาพเคลื่อนไหวในหน้าแรกของเว็บไซต์)
     - Website page (Plain HTML, JavaScript) Text, Picture, Animations
     - Domain name register 1 year (ลงทะเบียนโดเมน 1 ปี)
     - Hosting 1 year (โฮสติ้ง 1ปี)
     - Server Space 200 MB (พืื้นที่บนโฮสติ้ง 200 Mb)
     - 10 E-mail account (อีเมล์ 10 ชื่อ)
     - Web update 2 time (อับเดจข้อมูล 2 ครั้ง)
      >> Price 13,900 Baht.


Advance Web Design Package

     - Web design 15 page (ออกแบบเว็บไซต์ 15 หน้า)
     - Flash Intro 1 page (ภาพเคลื่อนไหวในหน้าแรกของเว็บไซต์)
     - Website page (Plain HTML, JavaScript) Text, Picture, Animations
     - 2 language (Thai, English) (ระบบ 2 ภาษา)
     - Domain name register 1 year (ลงทะเบียนโดเมน 1 ปี)
     - Hosting 1 year (โฮสติ้ง 1ปี)
     - Server Space 500 MB (พืื้นที่บนโฮสติ้ง 500 Mb)
     - 15 E-mail account (อีเมล์ 15 ชื่อ)
     - Web update 3 time (อับเดจข้อมูล 3 ครั้ง)
      >> Price 18,900 Baht.


Web Develop Package

- Web design 10 - Unlimited page (ออกแบบเว็บไซต์ 10-ตามตกลง หน้า)
- Flash Intro 1 page (ภาพเคลื่อนไหวในหน้าแรกของเว็บไซต์)
- PHP Programming (เขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา PHP)
- Website page (Plain HTML,PHP,JavaScript) Text, Picture, Animations
- 2 language System (ระบบ 2 ภาษา)
- Domain name register 1 year (ลงทะเบียนโดเมน 1 ปี)
- Hosting 1 year (โฮสติ้ง 1 ปี)
- Server Space 200-1000 MB (พื้นที่บนโฮสติ้ง 200-1000 Mb)
- 10-Unlimited E-mail account (อีเมล์ 10-ไม่จำกัดจำนวน )
- Web update 3-Unlimited time (อับเดจข้อมูล 3-ไม่จำกัดจำนวน)
>> Start Price 19,000 Baht. (ราคาตามความยากง่ายของงาน)
   
     

Copyright © 2008 PhuKetComSerVice. All Rights Reserved.
Phuket Web Design by PhuKetIDea.com